Privacy verklaring

Versie Oktober 2019

Contactgegevens  

Mariska Weemaes

Grensweg 8

8162 RV Epe

06 22468966

e-mail: beeldcoach@mariskaweemaes.nl

 

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen.

Je bezoekt mijn website www.mariskaweemaes.nl voor informatie. Bij nadere interesse doe je een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Ik vind privacy belangrijk. Dat geldt ook voor bezoekers van mijn website. Deze verklaring geeft informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Waarom worden de persoonsgegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (coaching). Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact met je te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de coaching gerelateerde zaken. De coaching is inclusief alle support buiten de sessies om. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Alle informatie die in telefonische gesprekken wordt uitgewisseld wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om je te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Natuurlijk gebruik ik de gegevens ook om betalingen af te kunnen handelen.  Ik geef je persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

 

Wat zijn de rechtsgronden van de verwerking?
De verwerking van jouw gegevens baseer ik op de volgende rechtsgronden:

  • De uitvoering van een gesloten overeenkomst;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Door jouw uitdrukkelijk gegeven toestemming. Jouw toestemming zal ik uitdrukkelijk vragen. Heb je die toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer aanpassen of intrekken via beeldcoach@mariskaweemaes.nl. 
  •  
  • Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
  • Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de contact-pagina, dan gebruik ik je emailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult en/of gebruik maakt van mijn coaching, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt; voor- en achternaam, adresgegevens (privé en/of van je werkgever), telefoonnummer (privé en/of van je werkgever), e-mailadres (privé en/of van je werkgever), bankrekening (privé en/of van je werkgever) IP-adres (het adres van je computer) en de gegevens over je activiteiten op de website.

Bijzondere en/of gevoelige informatie die verwerkt worden.

Bij mijn coaching verzamel ik ook foto’s, video- en  eventueel audio-opnames van situaties waarin je zelf (als gecoachte) aanwezig bent en voorkomt. Je hebt hier natuurlijk eerst vooraf schriftelijk mee ingestemd. Indien je als gecoachte jonger bent dan 16 jaar, dan hebben je ouders schriftelijk toestemming moeten geven. Als je er van overtuigd bent dat er gegevens zijn verzameld zonder die toestemming, kun je contact met me opnemen via beeldcoach@mariskaweemaes.nl

Waarom worden de persoonsgegevens opgevraagd?

Deze gegevens worden verzameld met je eigen toestemming, zodat ik je verder kan laten groeien in je werk- en privéleven. Je bepaalt samen met mij welke situaties we vastleggen en gebruiken. Ook kan ik de gegevens gebruiken voor het schrijven van een verslag, waarin de rode draad van je ontwikkeling beschreven wordt.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen: door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan 5 jaar na afloop van het laatste coaching-contact. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, te bewaren.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, in twee gevallen. 

1. Uitsluitend en alleen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijk verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: – accountant, vanwege inzage in facturen met adresgegevens – websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren. Met deze “verwerkers” zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. 

2. Voor professionalisering van mijzelf of voor het geven van trainingen. In deze gevallen zal er eerst toestemming aan jou worden gevraagd.

 

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of je mobiele apparaat. Via instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (“niet meer opslaan”), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed functioneren als je cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy-beleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; “gegevens delen” is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd.

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er uitwisseling van gegevens plaatsvindt, zal dat via face-to-face contact overhandigd worden en/of door overdracht via beveiligde digitale kanalen. Mocht je desondanks het idee hebben dat ze niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via beeldcoach@mariskaweemaes.nl

Welke rechten heb je ten aanzien van door mij verwerkte persoonsgegevens?

Wanneer jouw persoonsgegevens door mij worden verwerkt kun je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor ik een aanvraag inwilligen, zal ik je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 

Recht van inzage van de betrokkene

Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ik verwerk, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor ik niet op jouw verzoek in kan gaan.

 

Recht op rectificatie

Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer je wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.

 Recht op beperking van de verwerking

Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door mij wilt beperken kun je hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je jouw persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kun je hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke plichten zich hiertegen kan verzetten.

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ik stel alles in het werk om te voldoen aan jouw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht ik om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Toch een klacht?

Ondanks alles, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken, in goed overleg worden opgelost. Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens dan horen ik dit graag. Je kunt de klacht schriftelijk voorleggen. Dit kan via beeldcoach@mariskaweemaes.nl. Je ontvangt binnen 14 dagen een antwoord op de klacht.